Wegenwerken Begijnhof vorderen

30
januari
2018

Stad Turnhout en OCMW streven naar een vernieuwd begijnhof. Daarom zijn er ingrijpende werken aan de gang. De riolering is volledig vernieuwd en ook de (brede) stoepen zijn al heraangelegd. Een archeoloog komt binnenkort aanduiden waar de oude kerk zich precies bevond. In de eerste week van februari start de aanleg van de kasseiweg en de halfverharde zandstrook. Dit gebeurt in fasen: eerst de zuidelijke weg, dan de noordelijke en als laatste de dwarswerg aan de grot. Tussendoor krijgt ook het plein voor de kerk vorm. Het ontwerp van het geheel is gebaseerd op de historische situatie van het begijnhof.

Tussendoor blijft het Begijnhofmuseum steeds toegankelijk, maar mogelijk moeten de bezoekers soms een eindje om wandelen.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak, en kijken graag mee uit naar een vernieuwd én toegankelijk Begijnhof. Als de weergoden meewerken, moet dat zeker lukken tegen de periode rond Pasen!