Laatste fase wegenwerken

21
maart
2018

Stad Turnhout en OCMW streven naar een vernieuwd begijnhof, gebaseerd op de historische situatie. Daarom zijn er ingrijpende werken aan de gang. De riolering is volledig vernieuwd en ook de (brede) stoepen zijn al heraangelegd. Op dit moment werkt men nog aan de aanleg van de kasseiweg. 

Tussendoor blijft het Begijnhofmuseum steeds toegankelijk, maar mogelijk moeten de bezoekers soms een eindje om wandelen.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak. Het einde van de omvangrijke werken is nu echt wel in zicht!