Congres 'Verleden, heden en toekomst van de begijnhoven'

Van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 december 2018 is Turnhout het kloppend hart van het feestjaar rond 20 jaar erkenning van de Vlaamse begijnhoven als Unesco-werelderfgoed. Dan komen erfgoedconsulenten, begijnhofbewoners, cultuurprofessionals, juristen ... naar cultuurhuis de Warande voor drie congresdagen rond het verleden, het heden en de toekomst van de begijnhoven. Wat zette de Unesco-erkenning de afgelopen 20 jaar in gang voor de begijnhoven én Vlaanderen? Elke congresdag heeft een andere focus en wordt georganiseerd door specifieke partners.


De ticketverkoop is afgesloten. Wil je je toch nog aanmelden? Neem dan contact op met sarah.lauwers@erfgoednoorderkempen.be, tel. 014 44 33 62.Congres Verleden, heden en toekomst van de begijnhoven

Volg deze pagina voor updates!


Congresdag 1

Dag 1: De geschiedenis en spiritualiteit van de begijnen
woensdag 12 december 2018 van 9 tot 17 uur

Bekijk het dagprogramma.
Praktische info.

Al wie door onze Vlaamse steden flaneert, loopt soms zelfs achteloos voorbij of door een begijnhof. We vinden rust en schoonheid in de architecturale symmetrie, in het aanwezige groen en in de vaak prachtige begijnhofkerk. Maar wie kan vermoeden dat achter deze ‘schattige’ huisjes op prachtige locaties in onze steden een hele religieuze geschiedenis schuilgaat? Wie waren deze begijnen? En waren zij zo anders of toch ook niet?

Tijdens de eerste dag van dit congres presenteren wij je een algemeen overzicht van de geschiedenis en de spiritualiteit van begijnen. Gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland zullen op een boeiende en inleidende wijze spreken over de geschiedenis van de begijnen van het prille begin tot nu, over de kenmerken van de spiritualiteit van begijnen en over hun niet te onderschatten maatschappelijke en economische rol doorheen de eeuwen. Je krijgt op de dag van het colloquium een boek met alle lezingen van deze dag. Geïnteresseerd in deze feministen avant la lettre? Benieuwd naar het wel en wee binnen de muren van onze Vlaamse begijnhoven? Kom dan naar deze congresdag!

Voor wie?
Al wie geïnteresseerd is in de geschiedenis en spiritualiteit van de begijnen. De lezingen zijn heel toegankelijk en voor een breed publiek.

Sprekers
Marcel Gielis (KULeuven), Walter Simons (Dartmouth College), Lieve Uyttenhove (KULeuven), Rob Faesen (KULeuven), Geert Van Reyn (KULeuven), Hans Geybels (KULeuven), Rita Fenendael (UCL

Meer info:
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven
contactpersoon Anton De Preter
anton.depreter@kuleuven.be
0484 77 91 61

 


Congresdag 2

Dag 2: Beheer van het onroerend erfgoed en juridische aspecten
donderdag 13 december 2018 van 9.30 tot 17 uur

Bekijk het dagprogramma.
Praktische info.

Het beheer van een (wereld)erfgoedsite brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Vaak gaat het om grote en complexe gehelen van historische gebouwen met verschillende belanghebbenden. De begijnhoven zijn daar een opmerkelijk voorbeeld van. De besloten hoven met een aparte kerk vormen ook een weerspiegeling van het begijnenleven. 

Vandaag hebben de begijnhoven een uiteenlopende bestemming gekregen. Het congres gaat dieper in op het belang van de erkenning van de Vlaamse begijnhoven als Unesco- werelderfgoed en de juridische en praktische kanten die komen kijken bij het beheer ervan.
Wat zijn de mogelijke exploitatiemodellen en welke juridische kanttekeningen kun je daarbij maken? We analyseren de voor- en nadelen van erfpacht tegenover verhuren of verkopen en kijken naar andere voorbeelden in de praktijk. Een overzicht van de nieuwe regelgeving maakt je verder wegwijs, maakt duidelijk waarvoor je op premies of fiscale tegemoetkomingen kunt rekenen bij het onderhoud of restauratie van het erfgoed. De opmaak van een beheersplan wordt sterk aangemoedigd voor de uitbouw van een toekomstgericht beheer. Hoe pak je dat aan? Wat zijn de voordelen ervan? Concrete voorbeelden van beheersplannen voor begijnhoven illustreren de mogelijkheden. Als eigenaar is de weg naar een afgewerkte restauratie soms lang. We volgen het verhaal van de restauratie van twee begijnhofwoningen van plan tot afwerking en zoeken naar lessen voor de toekomst. 

Aan het eind van de dag kijken we naar de begijnhoven als woonmodel, hebben we het over de groeimogelijkheden binnen een beschermde context  en dromen we luidop over nieuwe kansen voor dit Unesco-werelderfgoed. 

Voor wie?
Eigenaars, beheerders en gebruikers van beschermd erfgoed, lokale overheden, notarissen, juristen, restauratiearchitecten en erfgoedexperten.

Sprekers
Marc Vervenne (Vlaamse UNESCO Commissie), Koen Van Balen (Raymond Lemaire International Centre for Conservation, KULeuven), Frans Horsten (Begijnhof Hoogstraten), Lieve Wouters (OCMW Turnhout), Michiel Deweirdt (Odigo), Steven Tricot (Agentschap Onroerend Erfgoed), Philip Baelus (ARAT architecten), Clémentine Diepen (kunsthistorica), Piet Geleyns (Agentschap Onroerend Erfgoed), Edith Wouters (moderator debat, AR-TUR). 

Meer info:
Erfgoed Noorderkempen
info@erfgoednoorderkempen.be 
014 44 33 62 Congresdag 3

Dag 3: Begijnenerfgoed vandaag
vrijdag 14 december 2018 van 10 tot 16 uur

Bekijk het dagprogramma.
Praktische info.

De derde dag is gewijd aan het levende erfgoed bij de begijnhoven: mensen en organisaties blazen verzamelen om hun beleving en ervaringen te delen rond het wonen, werken, ondernemen, beleven, actief zijn rond begijnhoven. In een reeks inspirerende praktijkverhalen en netwerkmomenten gaan we met betrokkenen vanuit alle uithoeken in Vlaanderen hierrond in gesprek.  

Eerst focussen we op de bewaring van het begijnenerfgoed door de eeuwen heen. Hoe wordt borging met een religieuze dimensie vandaag aangepakt? 
Op de Vlaamse begijnhoven krijgt het erfgoed van de begijnenbeweging een hedendaagse, veelal sociaal bewogen invulling. Welke (nieuwe) erfgoedpraktijken en tendensen treffen we aan? Wat betekenen ze voor de toekomst?
Acht inspirerende initiatieven nemen het woord. We ontdekken hoe de begijnentraditie hen al dan niet inspireert en hoe ze er op eigentijdse wijze nieuwe invullingen aan geven en dit erfgoed verder zetten. 

Op een werelderfgoedsite dergelijke initiatieven ontwikkelen, gaat niet zonder slag of stoot. We buigen ons over enkele heikele thema's zoals duurzaam toerisme versus het begijnhof als stilteplek, zorginitiatieven versus de aandacht voor de bewaring van het onroerend erfgoed.

Aan netwerktafels proberen we een richting uit te stippelen voor de Vlaamse begijnhoven. Slaan ze beter een gemeenschappelijke weg in of zijn ze onderling toch te verschillend? We reflecteren ook over de wisselwerking tussen het onroerend, cultureel en immaterieel aspect. In een slotwoord geven we een synthese van de drie congresdagen en formuleren we een antwoord op de vraag: wat zette de Unesco-erkenning de afgelopen 20 jaar in gang voor de begijnhoven én Vlaanderen?


Voor wie?
Beheerders en bewoners van beschermd erfgoed, lokale overheden, cultuurprofessionals, erfgoedexperten, exploitanten, sociologen, maatschappelijk werkers, kerkfabrieken …

Sprekers
Marc Jacobs (FARO), Jorijn Neyrinck (Werkplaats Immaterieel Erfgoed), Julie Aerts (CRKC/PARCUM), Sofie Wilder (Archief&Musea Turnhout), Sarah Luyten (Torens aan de Dijle, Mechelen), Dorine Clement (Huis van de Grootjuffrouw, Kortrijk), Iris Steen (Waerbeke), Bart Stevens (Convent 22, Gent), Tom Callebaut (tc plus en de genereuze ruimte), Kristina Loriers (Het Anker, Mechelen), Marieke Reijalt (De Gulden Regel, Brussel), Martin Rasenberg (Begijnhof Breda, Nederland), Olav Grondelaers (moderator debat, KLARA), Edith Wouters (AR-TUR), Marc Vervenne (Vlaamse UNESCO Commissie), Cor Vanistendael (Erfgoed Noorderkempen), Gregory Vercauteren (FARO).

Meer info:
Erfgoed Noorderkempen
info@erfgoednoorderkempen.be 
014 44 33 62  


Praktisch
 

  • Waar:  cultuurhuis de Warande (Tuinzaal), Warandestraat 42, 2300 Turnhout. 
  • Prijs: 25 euro per congresdag, lunch en deelnemersmap inbegrepen. 
  • Rondleiding: Wie het congres volgt, kan samen met een gids een kijkje nemen op het begijnhof van Turnhout. Ook de tentoonstelling 'Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds.' is dan uitzonderlijk geopend. Meer info? Stuur een mail naar sarah.lauwers@erfgoednoorderkempen.be
  • Verblijf? Volg je meer dan één congresdag en/of blijf je graag overnachten in Turnhout? Toerisme Turnhout biedt je een handige lijst met hotels, B&B's ... en een overzicht van fijne plekken om te eten. In Café Barzoen in cultuurhuis de Warande kun je ook terecht voor een lekkere maaltijd.


Extra: concert Psallentes 

Op donderdag 13 december 2018 om 20.15 uur treedt het Gregoriaans koor Psallentes op in de begijnhofkerk (Heilig Kruiskerk) in Turnhout. Psallentes presenteert in het kader van het feestjaar een project rond het typisch Luikse liturgische feest van het Heilig Sacrament, in de Luikse regio beter bekend als ‘La Fête-Dieu’. De begijnenbeweging was heel toegewijd aan het sacrament van de eucharistie. Interesse om het unieke concert bij te wonen? Tickets kun je nog steeds kopen via cultuurhuis de Warande.

Psallentes