Nieuwe versie inventaris boekencollectie is beschikbaar

4
januari
2021

Vanaf de stichting van het Begijnhofmuseum in 1953 werden de boeken die eigendom waren van begijnen, begijnenpastoors en onderpastoors (kapelaans/assistenten) in het museum verzameld en bewaard.

Omdat een uitbreiding van het museum niet haalbaar was en de collectie moeilijk toegankelijk bleek voor onderzoekers, werd beslist om de 628 boekbanden uit de 16de tot en met de 20ste eeuw over te brengen naar het Stadsarchief Turnhout.

Hugo Vanden Bossche is bestuurslid van de vzw 'Vrienden van het Begijnhof van Turnhout'. Hij stelde in 2019 een inventaris/catalogus samen van deze boeken- en de muziekcollectie. Ze bevat drukken, handschriften en lofdichten. Intussen heeft hij de inventaris aangepast op basis van extra onderzoek. De nieuwe versie bevat ook (zang)boeken die op het oksaal van de H. Kruiskerk werden gevonden en die vóór 1948 (startjaar van het mannenkoor) zijn aangekocht. Waar mogelijk zijn extra gegevens van begijnen en begijnhofpastoors opgenomen. 

De inventaris/catalogus is online raadpleegbaar!