Inventaris boekencollectie is voltooid

27
september
2019

Vanaf de stichting van het Begijnhofmuseum in 1953 werden de boeken die eigendom waren van begijnen, begijnenpastoors en onderpastoors (kapelaans / assistenten) in het museum verzameld en bewaard.

Omdat een uitbreiding van het museum niet haalbaar was en de collectie moeilijk toegankelijk voor onderzoekers, werd beslist 628 boekbanden uit de 16de tot en met de 20ste eeuw over te brengen naar het Stadsarchief TurnhouT

Hugo Vanden Bossche is bestuurslid van de vzw 'Vrienden van het Begijnhof van Turnhout'. Hij stelde een inventaris / catalogus samen van deze boeken- en de muziekcollectie. Ze bevatten drukken, handschriften en lofdichten. Bovendien voegde hij er de bijlage 'Is het Responsoriaal Processionale alleen maar een Processieboek?' aan toe. 

Beide publicaties zijn online raadpleegbaar!