Formulier bruikleenaanvraag Begijnhofmuseum

Tentoonstelling

Datum van de tentoonstelling *
Duur van de bruikleen *

Aangevraagde objecten

Het objectnummer is terug te vinden op Erfgoedinzicht.

Organisator

Plaats van tentoonstelling (indien verschillend van adres van organisator)

Is de plaats van de tentoonstelling verschillend van het adres van de organisator?

Reproducties

Wens je in het kader van deze bruikleen een reproductieaanvraag te doen?
Is er een catalogus voorzien?
Zal de catalogus illustraties bevatten van de in bruikleen gegeven objecten?

Opgelet: Reproductieaanvragen dienen afzonderlijk te worden ingediend. Je vindt de algemene voorwaarden voor de levering van fotografische reproducties, alsook het aanvraagformulier op de website: https://begijnhofmuseum.turnhout.be/reproductieaanvraag.

VOORWAARDEN

Er wordt geen recht tot bruikleen toegekend zonder akkoord van Musea Turnhout.

Ik heb de bruikleenvoorwaarden van Musea Turnhout gelezen en aanvaard *