Tentoonstellingen

Momenteel zijn er geen tentoonstellingen gepland in het Begijnhofmuseum.

Terugblik

De andere verbeeld / verbeeld gevaar

  • Begijnhofkerk en Begijnhofmuseum - 2014
  • Een organisatie van ORBIT vzw, Erfgoedcel Noorderkempen en TRAM 41

De andere verbeeldDE ANDERE VERBEELD / VERBEELD GEVAAR was een reizende tentoonstelling over de verbeelding van ‘de andere’ in de christelijke kunst. De tentoonstelling schonk voornamelijk aandacht aan de beeldvorming over de Jood, de zwarte, de ketter, de Turk en de katholiek, tussen 1450 en 1750.

Wie is die ‘andere’?

Vele eeuwen geleden hebben kruistochten, bedevaarten en ontdekkingsreizen mensen van diverse origine met elkaar in contact gebracht. In de 16de eeuw rukten de Turken op aan de Middellandse Zee. De angst voor deze ‘barbaren’ zorgde voor een negatieve beeldvorming. De Europese conquistadores veroverden Latijns-Amerika en kwamen in contact met de inheemse Amerikaanse bevolking. Deze ‘wilden’ moesten onmiddellijk bekeerd worden. Ook met zwarte mensen kwamen de blanke westerlingen steeds vaker in contact. Zwarten kregen vele rollen toebedeeld in de kunst: van beul tot rijk geklede koning. Zelfs binnen de christelijke geloofsgroep ontstaat een onderscheid tussen ‘wij’ en ‘de andere’. De reformatiebeweging stelde de katholiek en de protestant tegenover elkaar. En ondertussen bracht de inquisitie ‘de ketter’ aan het licht …

De ‘andere’ boezemde angst in, wekte fascinatie op, werd vernederd en was een inspiratie voor vele kunstenaars. In tal van christelijke kunstwerken werd de Jood, de zwarte, de ketter en de Turk verbeeld. Soms positief, soms negatief. Maar vaak op een stereotiepe manier.

De andere verbeeld

Website van de reizende tentoonstelling