Tentoonstellingen

Terugblik

Begijn van Arduin

2021

De expo 'Begijn van arduin' is een ode aan de stilte en de rust van het begijnhof van Turnhout. Dichter Geert De Kockere vertoeft er graag, wandelend, zittend, grasduinend in zijn gedachten. En hij schrijft er gedichten over. Haiku’s die je iets doodgewoons laten zien, maar wel zodanig dat het bijzonder wordt. Korte sensaties die soms lang kunnen nazinderen.
Daarnaast maakte Geert ook fotografische impressies met zijn smartphone. De gedichten en de foto’s zijn nu te zien in de expo ‘Begijn van arduin’ in het Begijnhofmuseum.

Geert De Kockere schrijft al meer dan dertig jaar poëzie en publiceerde talrijke bundels, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. De voorbije jaren verdiepte hij zich in de dichtkunst van haiku. Dit oorspronkelijk Japanse gedicht bevat 5-7-5 lettergrepen.

Begijn van arduin

Lilian Willemse

2020

Lilian Willemse is beeldend kunstenaar mixed media en woont in Tilburg.

Haar inspiratie haalt ze uit wat er leeft in de samenleving rond “religie”. Door gebruik te maken van bestaande beelden en voorwerpen wil zij religie en religieuze expressie op een positieve manier tot uiting brengen.

Lilian geeft met beeld en titel stof tot nadenken en streeft naar eenvoud in haar werk. Tegelijk nodigt zij bezoekers uit om een eigen beleving en interpretatie aan het werk te geven.

Merklappen - visitekaartjes avant la lettre

17 mei tot 17 november 2019

Een merklap of tekendoek is een oefendoek waarop verschillende borduur- en naaisteken worden uitgeprobeerd. Net als een schooldiploma gaven ze vroeger weer dat de maakster een aantal vaardigheden onder de knie had. De doeken bevatten verschillende motieven, maar heel vaak kwam het alfabet er op voor. Dit betekende dat de naaister geletterd was en het huishoudlinnen met geborduurde letters kon 'merken'.

Vanaf 17 mei liep in het Begijnhofmuseum een tentoonstelling rond deze tekendoeken, stoplappen of ook wel pronkrollen genoemd. Naast een deel van de eigen collectie werden ook exemplaren uit de collectie van het Heilig Graf en van het heemkundig museum in Kontich getoond.

De naaisters waren meestal tussen zes en achttien jaar oud. In Turnhout kregen ze onderwijs van de begijnen of van de zusters van het Heilig Graf. Ook dit educatieve en maatschappelijke verhaal wordt verteld in de expo.

Merklappen - campagnebeeld

Ontmoeting en Contrast
Hedendaagse kunst in dialoog met de begijnhofcollectie

27 mei 2018 tot 27 januari 2019

Kunstthema’s zijn universeel. Hedendaagse kunstenaars werken vaak rond dezelfde thema’s als hun collega’s  eeuwen geleden. ‘Ontmoeting en contrast’ ging hierop in en plaatste religieuze kunst uit de collectie van het Begijnhofmuseum tegenover moderne werken. Het resultaat was opvallend, soms tegendraads, altijd confronterend.

Het combineren van oud en modern in een museum gebeurt wel vaker, maar voor het Begijnhofmuseum was zo’n directe ontmoeting wel bijzonder. De voorwerpen in het museum hadden voor de begijnen oorspronkelijk een gebruiks- of religieuze waarde. Voor hedendaagse bezoekers is ook het kunstzinnige aspect van belang en het wordt dan extra interessant als kunstenaars uit verschillende periodes en stijlen elkaar ‘tegenkomen’.

 Die Grablegung - J.J. MIchnia

Een deel van de werken was van de hand van Josef Jan Michnia (°1942). Deze Pools-Duitse kunstenaar vervaardigde 33 kleurrijke olieverfschilderijen met belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Een selectie hiervan werd getoond in confrontatie met tegenhangers van het museum. 
De regio was ondermeer vertegenwoordigd door Remi Lens. En ook heiligenbeelden werden opgevoerd, vaak hergebruikt door moderne kunstenaars. Ze geven commentaar op de hedendaagse cultuur, op het christendom en op de kerkelijke beeldtraditie. De soms indringende sculpturen vertellen nieuwe verhalen over de mens en religie.

‘Ontmoeting en contrast’ was een tentoonstelling die tegenstellingen aantoonde, maar ook visies vermengde en vervolledigde.

 

Begijnhoven, Eeuwenoud, Eigentijds

Rondreizende tentoonstelling van Alexander Kerkhof

Met dit project wil Kerkhof de inspirerende aantrekkingskracht die de begijnhoven vandaag uitoefenen op een creatieve manier kenbaar maken. Daarnaast wil hij het verhaal vertellen dat zich vandaag binnen de muren van de begijnhoven afspeelt, en een andere kijk geven op dit cultureel erfgoed binnen een hedendaagse context, maar mét aandacht voor het verleden.

De expo liep in oktober in het Turnhoute begijnhof in huis nummer 30. Check hier op welke locaties de tentoonstelling nog plaatsvindt.

Begiijnhof