Tentoonstellingen

Ontmoeting en Contrast
Hedendaagse kunst in dialoog met de begijnhofcollectie

27 mei 2018 tot 27 januari 2019

Kunstthema’s zijn universeel. Hedendaagse kunstenaars werken vaak rond dezelfde thema’s als hun collega’s  eeuwen geleden. ‘Ontmoeting en contrast’ gaat hierop in en plaatst religieuze kunst uit de collectie van het Begijnhofmuseum tegenover moderne werken. Het resultaat is opvallend, soms tegendraads, altijd confronterend.

Het combineren van oud en modern in een museum gebeurt wel vaker, maar voor het Begijnhofmuseum is zo’n directe ontmoeting wel bijzonder. De voorwerpen in het museum hadden voor de begijnen oorspronkelijk een gebruiks- of religieuze waarde. Voor hedendaagse bezoekers is ook het kunstzinnige aspect van belang en het wordt dan extra interessant als kunstenaars uit verschillende periodes en stijlen elkaar ‘tegenkomen’.

 Die Grablegung - J.J. MIchnia

Een deel van de werken is van de hand van Josef Jan Michnia (°1942). Deze Pools-Duitse kunstenaar vervaardigde 33 kleurrijke olieverfschilderijen met belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Een selectie hiervan wordt vanaf 27 mei getoond in confrontatie met tegenhangers van het museum. 
De regio is ondermeer vertegenwoordigd door Remi Lens. En ook heiligenbeelden worden opgevoerd, vaak hergebruikt door moderne kunstenaars. Ze geven commentaar op de hedendaagse cultuur, op het christendom en op de kerkelijke beeldtraditie. De soms indringende sculpturen vertellen nieuwe verhalen over de mens en religie.

‘Ontmoeting en contrast’ is een tentoonstelling die tegenstellingen aantoont, maar ook visies vermengt en vervolledigt.

Binnenkort

Merklappen

Een merklap of tekendoek is een oefendoek waarop verschillende borduur- en naaisteken worden uitgeprobeerd. Net als een schooldiploma gaven ze vroeger weer dat de maakster een aantal vaardigheden onder de knie had. De doeken bevatten verschillende motieven, maar heel vaak kwam het alfabet er op voor. Dit betekende dat de naaister geletterd was en het huishoudlinnen met geborduurde letters kon “merken”.

Van 16 mei tot 17 november loopt in het Begijnhofmuseum een tentoonstelling rond deze tekendoeken, stoplappen of ook wel pronkrollen genoemd. Naast een deel van de eigen collectie worden ook exemplaren uit de collectie van het Heilig Graf en van het heemkundig museum in Kontich getoond.

De naaisters waren meestal tussen zes en achttien jaar oud. In Turnhout kregen ze onderwijs van de begijnen of van de zusters van het Heilig Graf. Ook dit educatieve en maatschappelijke verhaal en wordt verteld in de expo.

Terugblik

Begijnhoven, Eeuwenoud, Eigentijds

Rondreizende tentoonstelling van Alexander Kerkhof

Met dit project wil Kerkhof de inspirerende aantrekkingskracht die de begijnhoven vandaag uitoefenen op een creatieve manier kenbaar maken. Daarnaast wil hij het verhaal vertellen dat zich vandaag binnen de muren van de begijnhoven afspeelt, en een andere kijk geven op dit cultureel erfgoed binnen een hedendaagse context, maar mét aandacht voor het verleden.

De expo liep in oktober in het Turnhoute begijnhof in huis nummer 30. Check hier op welke locaties de tentoonstelling nog plaatsvindt.

Begiijnhof