Vrienden van het Begijnhofmuseum

'De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout vzw' is de stichtende vereniging van het Begijnhofmuseum. De leden startten in de jaren vijftig met het verzamelen van alle vindbare voorwerpen van de Turnhoutse begijnen.

Wanneer het OCMW in 1998 en Stad Turnhout in 2000 de uitbating van het museum overnamen, focusten de Vrienden zich op restauraties in het museum en op het hof.
Verder werkt de vereniging doelgericht aan het behoud van het UNESCO statuut 'Cultureel Werelderfgoed'. Dit uit zich in:

  • de promotie van de cultuurhistorische waarden van het begijnhof
  • de instandhouding, promotie en uitbreiding van het Begijnhofmuseum, het kunstbezit en de verzamelingen
  • de bevordering van het onderzoek naar de geschiedenis van het begijnhof en zijn kunstwerken
  • de (mede-) inrichting van socio-culturele activiteiten
  • het verlenen van advies aan Stad en OCMW over initiatieven in met en op het begijnhof.

Wil je meer weten over De Vrienden van het Begijnhof vzw, bezoek dan zeker de website.