Objecten schenken

Het Begijnhofmuseum, het Taxandriamuseum, het Museum van de Speelkaart en het Stadsarchief bewaren samen een erfgoedcollectie die de identeit van Turnhout en de Antwerpse Kempen documenteert en illustreert.

Heb je een historisch voorwerp of document dat deze collectie kan aanvullen? Contacteer ons. Onze medewerker 'behoud en beheer' en de stadsarchivaris bekijken of het stuk past binnen de bestaande collectie.